top of page

תקנון ״טוקיו אינסייד אוט״

זכויות יוצרים

 • זכויות היוצרים על האתר ועל תוכניות הטיול שייכות ל "טוקיו אינסייד אוט".

 • אין להעתיק, לצלם, לשכתב, להפיץ, להציג בפומבי או להעביר את תוכניות הטיול לאדם אחר, ללא אישור מראש ובכתב מטעם "טוקיו אינסייד אוט״.

אספקת המוצרים

 • מרגע אישור הזמנת הרכישה באתר ההזמנה אינה ניתנת לשינוי או ביטול, אלא כפי שמפורט בפרק "ביטול עסקה״ למטה.

 • התנאים המוקדמים לביצוע הזמנת רכישה ולאספקת המוצרים, כוללים: 

  • ביצוע חיוב על ידי כרטיס אשראי באמצעות האתר בחנות המקוונת.

   • סיום בדיקת אימות פרטי כרטיס האשראי שנמסרו על ידך;

   • ו- (2) קבלת אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע רכישת הפריטים.

 • מועד הספקת המוצרים:​

  • מפה דיגטלית ומסלולים מוכנים מראש: עד 7 ימי עסקים ממועד הרכישה.

  •  ​תכנון מסלול אישי: עד 30 ימי עסקים ממועד הרכישה.

ביטול עסקה​

 • בשל חשש מהעתקה ומשימוש בלתי חוקי בתוכני המדריכים, לא יתאפשר ביטול עסקה מרגע הרכישה.

 • ביטול עסקה יתאפשר עבור תכנון מסלול אישי בלבד, ובתנאי שבקשה לביטול תתקבל עד 24 שעות מרגע הרכישה.

אחריות

 • "טוקיו אינסייד אוט״ עושה את מרב המאמצים לדייק ולבנות תוכניות טיול מעודכנות ומתאימים לצרכים של המזמינים. עם זאת, אין ביכולתה להתאים את התוכניות באופן מושלם לכל אדם.

 • "טוקיו אינסייד אוט״ אינה אחראית לעוגמת נפש או לנזקים ישירים או עקיפים, שייגרמו למזמינים או לגורמים אחרים, עקב חוסר התאמה בין התוכנית לבין המצב בשטח.

 • "טוקיו אינסייד אוט״ אינה אחראית להפסדים או לנזקים מכל סוג, שנגרמו עקב טעות או פגם שנעשו בתום לב.

 • המזמינים מצהירים כי הסתמכותם על המידע בתוכניות הטיול נעשית באחריתם.

 • "טוקיו אינסייד אוט״ מבהירה כי המידע הכלול במדריכים ובאתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד, ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ו/או הצעה פרטנית עבור המשתמשים.

שירות

 • "טוקיו אינסייד אוט״ עושה כמיטב יכולתה לוודא שהאתר פועל באופן תקין.

 • הפרטים האישיים ופרטי ההתקשרות שמוסרים ל"טוקיו אינסייד אוט" ישמשו אך ורק לצורך מתן השירות, ולא יועברו לשום גורם אחר.

הגבלות גילאים ברכישה באתר

 • השימוש באתר מותר לבגירים מעל גיל שמונה עשרה (18).

טוקיו אינסייד אוט,

הגפן 35, מגל

טלפון: 053-8290308

bottom of page